kahve-kupa-model
1. Modellenecek nesnenin eksenel kesitini çizin.
2. Revolve komutunu kullanarak 360 derece dönel yüzeyi oluşturun.
Bu kadar basit! Detaylı anlatımı da mevcut :)


Detaylı anlatım

1. Kesiti oluşturmak :
bardak_1

Kesiti oluşturmak için Front görünüme geçin
Nesnenin merkezden kesilmiş silüetini oluşturan bir eğri çizin. Eğer kalınlık vermek istiyorsanız iç tarafta da devam edin.
Eğri çiziminde kullanmak için front görünümünde PictureFrame kullanarak bir kaynak resim de kullanabilirsiniz.

2. Revolve işlemi:

bardak_2

Komut satırına revolve yazın.
bardak_3

Revolve için kullanılacak dik ekseni tanımlamak için 2 nokta seçin. Bunu front görünümünde çizmeniz işinize yarayabilir. Eğri front görünümünde çizili ise bütün revolve işlemini o görünümde yapmak daha kolaydır.
bardak_4
bardak_5

Eksen verildikten sonra başlangıç açısı sorulur. Tam eksenel bir nesne için girilecek değerler varsayılan değerler olan 0 ve 360 derecedir ve space tuşuna basarak geçebilirsiniz.
bardak_6
bardak_7
bardak_8

İşte size güzel bir starbucks kahve bardağı :)Bir kac adimda ilk seviyeyi ogrenmek icin dersler.
Open – open template file – large object (milimetres)
(Farklı bir düzenleme yapmak istersek kendi şablon dosyamızı hazırlar, grid ölçüleri vs girip, sürekli onunla yeni sayfa açabiliriz. Document properties- units- custom units)
(Sayfa açıldığında, toolbarların çıkmadıysa komut satırına “toolbar reset” yaz, “ok” tıkla.)
Autocadde kullanılan kısa yollar alışkanlık yaptıysa aynı kısa yolları burada da yazabiliriz.  Tools-Options- aliases- new diyerek yeni açılacak satıra Line içn L, Delete için E vs… yazabiliriz.

DERS 1
Düzlem oluşturma (Construction Plane)
Kendi oluşturduğumuz düzleme paralel başka düzlemler oluşturabiliriz veya bir 3 boyutlu objemize veya yüzeye dik yeni düzlem oluşturabiliriz.
Viewport (perspective) üstüne sağ tıklayarak Set CPlane (veya toolbardan) araç çubuğundan construction plane’i değiştirebilirsin. (orjin ile orjinin yerini değiştirir, elevation ile mevcut düzleme paralel düzlemler yaratılır, objeye-yüzeye veya eğriye göre de döndürebiliriz)  Eski haline dönmek için “perspective- Set Cplane- World top” yapılmalıdır. 
Planar (altta) açıksa mevcutta belirlemiş olduğumuz bir Cplane (construction Plane) üzerinde olmayan bir noktadan başlayan ve bu düzleme paralel olan düzlem içerisinde kalacak noktalar oluşturur.  (çalışma düzlemine izdüşümü alıyor)
Oluşturulan Cplane’i kaydetmek mümkün: “Set Cplane By name”, command satırına isim girip, daha sonra o çizim içerisinde tekrar kullanabiliriz.
Eğer Rhino options’tan bir değişiklik yaparsak açtığımız tüm dosyalarda da değişir. Options içerisindeki document properties içerisindeki değişiklikler o paftaya aittir. (grid aralıkları, units, mesh ayarları gibi)

DERS 2
View
Viewport layout- new viewport  açabilirsin.
(close viewportla yeni açtığın kaldırabilirsin)
Standartta 4 tane pencere var : Top- Perspective-Front- Right . Bunların isinlerini değiştirebilirisin (üstünde sağ tıklayıp, set view’den bottom vs. yap.)
Herhangi bir View üstüne çift tıklarsan tüm ekranı kaplar. Tekrar tıklarsan küçülür. Çekiştirip büyüklüklerini de değiştirebilirsin.

Nurbs
Line- Pline
Circle- Ellipse
Rectangle- Polygon
Arc
Curve- Curve Degree
Control Points Curve (eğri çizme)
Bir eğrinin kaçıncı derece olacağını belirleriz. (o eğriyi çizerken kullandığın nokta sayısından bir eksik derecede olabilir, bu sınırlar içerisinde düğüm noktalarında hareket mümkün) Curvature Graph(on/off) yardımı ile eğriliğinin düzenliliğini kontrol edebilirsiniz.
Yüzey oluşturmada eğriler çok önemlidir. Eğrilerden yüzey oluşturduktan sonra kontrol noktalarını açıp (control points on) deforme edebiliriz.  Select points toolbar’ını açarak  U ve V yönündeki noktaları birlikte açıp çekiştirebiliriz.  Eğer istenilen şekil verilemediyse “Surface tools-insert a control point” ile yeni noktalar ekleyebilirsin.
Seçilen noktanın tek bir doğrultuda deforme olması için transform toolbarında - set xyz coordinates (buradan sadece X’i seçebilirsin)
Çizdiğimiz 3 boyutlu objeyi şeffaf göstermek için Viewport üzerinde sağ tıkla –Ghosted yap. Bu sayede arka fondaki noktaları da yakalayabilirsin.
Viewport isminde (plan, perspective vs) sağ tıklayıp- backround bitmap-place ile ekrana resim çağırabilirsin.
DERS 3
Koordinat Girme
Çizimde Z eksenini de görmek istersek; Tools-Options- Rhino options- Appearance- Advanced Settings- Shaded- Grid- Show Z axis
Koordinat girerken yazacağımız koordinatın başına “W” koyarsak dünya koordinatında değer girmiş oluruz.  (ör: W10,10,10)
Çizmiş olduğumuz en son noktadan başlaması içi koordinatın başına  “r” koyarsak relative koordinat girebiliriz. Çünkü bu şekilde son noktayı orjin kabul ederek çizim yapar. (ör: r10,10)
R10<60 dersek 10 birim 60 derece açıyla gider.
W10,10<30 dersek açısı 30 derece olan 10x10 çizim yapar.

F8’e basarak ortho on/off yapabilirsin.
F7’ye basarak Grid On/Off yapabilirsin.
F2’ye basarak command historuyi açabilirsin.

SAVE
File- incremental save- dosyanın ismine 01-02-03 diyerek bir arttırarak kaydeder.
File- save small- Maillerde kullanmak içindir. Dosyayı arka plandaki poligonal modelleri kaybederek küçültür. Tekrar açtıgında ilk etapta yüzey hesaplarını yeniden yapacağı için açmak uzun sürer.
File- save as template files- yeni bir dosya yapacaksan tolerans ayarlarında vs bu dosyayı kullanır.
File- export ile autocad olarak kaydedebiliriz.(dwg)
Çizim yüklü ise Autocaddeki X-ref mantığını burada da kullanabilirsin.  File- export selected- isim ver. Daha sonra orçinal paftaya çağırmak istersen File – worksesion manager –attach- close
DERS 4
Yüzey oluşturma – yüzey kapatma
Çizimde sahip olduğumuz noktaya veya egriye göre yüzey tanımlama yöntemleri çeşitlidir. Bazı yüzeyleri birden fazla yöntemle oluşturmak mümkündür. Bunlardan en çok kullanılanları ektedir.
Surface-Surface from 3or4 corner points (noktalar arasına yüzey örüyor)
Surface-Surface from 2,3 or 4 edge curves (tek düzlemdeki eğrilerden yüzey örüyor)
Surface- Surface from planer curves (uçları kapalı 2 curve aynı düzlemdeyse yüzey oluşturur)
Surface-Surface from network of curves (plan düzleminde sınırları belirten eğriler ve H ı da görebileceğin 2 yönde eğriliği gösteren, aynı zamanda plana da değen 2 eğri ile yüzeyi kapatabilirsin.)
Surface – sweep 1rail (bir curve veya daireyi bir doğrultuda sürükler)
Surface- sweep 2 rails (iki curve ve bir doğrultuya ihtiyaç vardır)
Surface- patch (seçtiklerine yüzey tanımlar, heryere yüzey oluşturabilir. Oluşturduğu yüzeylerde sadece tanjant’lık vardır. Bir yay ve 2 noktaya da yüzey tanımlayabilir. Nokta sayısı arttırılırsa yüzey daha düzgün olur)
Surface-loft 2 paralel egrileri, yada bir birine değen eğrileri kapatan yüzeyler oluşturur.
DERS 5
Yüzeye yada eğriye yapılabilecek işlemler
Extend (Surface/Curve) çizgiyi veya yüzeyi uzatır
Fillet (Surface/Curve) oran girebilirsin köşelerde pah kırar (radyuslu kırar)
Chamfer (Surface/Curve) iyi yönde farklı oran girebilirsin köşelerde pah kırar (düz)
Blend (Surface/Curve) yüzeyleri yada eğrileri birbirine uçuca en iyi şekilde birleştirmeye çalışır, onaydan önce sorar, değişiklik yapılabilir.
Offset (Surface/Curve) Yüzeyi yada eğriye aralık vererek içe veya dışa oranlayarak kopyalar.
Match (Surface/Curve) Eğriyi yada yüzeyi yakın uçlarından biraz deforme ederek birleştirir.
DERS 6
Çizim kalitesini arttırma
Rebuild Surface:  Daha homojen yüzeyler elde etmemizi sağlar. Yüzeyin kontrol noktası sayısını istediğimiz sayı ve dereceye getirebilmemizi sağlar.
Analyze: Kontrol noktaları oynanmış bir yüzeyin veya birleştirilmiş iki yüzeyin kalitesini arttırmak için yapılan işlemleri kapsar.
zebra analyze (yüzey geçişlerini gösteren izohips eğrilerini verir)
curvature graph
flip direction
geometric continuity (geometrik devamlılık testi)

DERS 7
Ölçülendirme
Dimension araç çubuğunda linear, horizontal, vertical, aligned gibi seçeneklerle çizimde ölçü vermek mümkündür. Ayrıca ayrıca 2 çizgi arası açıyı, dairenin çapını vb. de verir.
Dimension araç çubuğu içerisinde “hatch” de vardır. (tarama yapmak)
Dimension araç çubuğu içerisinde en son komut olan “annotate dot” ile numara veya harf yazıp bunları istenilen yerlere koyabilirsin. (detay veya nokta belirtmek için)
Ayrıca dimension araç çubuğu içerisindeki “make 2d drawing” araç çubuğu ileobjenin 2 boyutlu açılımını ve kesitini planını görebilirsin. (4 view Europe yi tıklamalısın)
Surface – unroll developable surface – maximum tek eğrilikli olan geometrilerin açılımını verir.
Dimension- Default – ölçü stilini ayarlayabilirsin.
File – Notes – dosyaya not yazmak istersek sadece o dosyaya ait olarak açılır. (print’te de çıkması için setup ayarlarını kontrol et)
Araç çubukları arasındaki Text’le yazı yazabileceğin gibi (bu yazı extrude edilebilir) dimension araç çucuğundaki text ile de yazılabilir.

DERS 8
Extrude: Bir çizgiyi, curve’ü veya kapalı bir polyline’ı veya yüzeyi tek yönlü veya çift yönlü (bothsides) uzatmaya yarar. (yüzey de oluşuyor)
Extract surface: objeyi patlatmaz yalnızca yüzeyleri birbirinden ayırır.
Explode:  Yüzeyi ayırırken patlatır.
Split: Bir yüzeyi kendi dogrultularından biri boyunca (U veya V) keser. Seçim sana aittir.
Dublicate edge: Yüzeyden curve yaratır. (project to surface- dublicate edge)
Trim: objeyi yada yüzeyi kırpar.
Shrink trimmed surface: (surface tools’ta) Trimlenen objedeki fazlalık kontrol noktalarını atar.
Mirror: Yüzeyin ayna simetrisini yapar.
Revolve: Yüzeyi döndürür. Rail revolve: bir curve’ü revolve yaparken tabandaki şekilde döndürür.
Move : Transform menüsündedir. Bir objeyi taşımakta kullanılır. (Ayrıca transform menüsündeki Remap to Cplane’i tıklarsak bir objeyi farklı bir viewporta da taşıyabiliriz)
Array : Çoklu kopyalamayı da sağlar. U ve V yönünde rakam ve aralık  girebilirsin.
Group:  Çizgileri veya yüzeyleri grublar, birlikte hareket etmelerini sağlar. (+ ve – ile yeni şeyler ekleyip çıkarabilirsin.
Block:   Çizgileri veya yüzeyleri block yapmak onların birlikte hareket etmelerini sağlamakla birlikte, başka çizimlere çağırmayı ve bir değişilkik yapıp tekrar çağırdığımızda aynı blokların hepsinin deişmesini sağlar.
Join:  Çizgileri birleştirir, yüzeyleri birbirine dahil eder.
Boolean union: Kesişen iki yüzeyi yada objeyi birleştirir.
Boolean difference: Kesişen iki yüzeyde, birinci seçimden ikinci seçimi çıkartır.
Blend surface: Yüzeyler arasını yumuşak bir geçişle birleştirir. Birleştirmeden önce uygunluğunu sorar, değişiklik yapabilirsin.
Adjust surface end bulge: Yüzeylerin birbirlerine geçişini yumuşatır. Yeterli değilse match surface yapılabilir.
Spotlight: Çizime ışık koymamızı sağlar. Sonra da render seçeneğine basabiliriz.
Walkabout: çizim içerisinde belirli adım hızı ile ilerlemeyi sağlar.  Klavyedeki oklarla yürüyebilirsin.

DERS 9
Render
Bu ders V-Ray yükleyerek yapılmıştır.
Render-Current Renderer- Vray for Rhino
Malzeme atamayı sağlar. Material kısmında “Basic” yerine Plug-in seçili olmalıdır


Asagidaki derslerde benim is yerindeki arsivde buldugum videolar. Izlemekte fayda var.